Boosting the Bachelor

In other posts I have discussed the improvement potential in  higher education, at least in Denmark. One of the strategic initiatives I managed to push through while being president of CBS – despite heavy resistance within CBS and in the ministry of science – was to offer an intensive, elite Bachelor in very close cooperation with companies. This education was designed to bring theory closer to practice, companies closer to students and universities closer to companies as well as double the resources since companies would pay for it. Although this may sound like common sense for international observers we are talking about  a revolutionary idea in Denmark. Even two weeks before I resigned as president the science minister and servants were  reluctant to see the point of  and it was not until the Danish industry association offered their vocal support for it most of them backed off.

This is why I am absolutely delighted that the first round of the International Buisness EngAGE program just started at CBS.

In this column from January 2011 I presented this radical project.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 14. JANUAR – 20. JANUAR 2011

Dr. Johan Roos

Den 2. vej til højere uddannelse

Den globale virkelighed kræver mere fleksible uddannelser. Derfor skal de studernde være klar til arbejdsmarkedet efter tre år for senere at vende tilbage til universiteterne. CBS er på vej med nyt initiativ.

Jens er kommet ind på HA Almen. Han forestil- ler sig at læse tre år på bachelor og derefter to år på cand.merc. Flere af hans venner fortæl- ler, at han nok må planlægge at blive på univer- sitetet i seks-syv år. Derfor gælder det om – så hurtigt som muligt – at skaffe sig et studiejob. Jens undrer sig. Han ved, hvornår han er fær- diguddannet, men han har svært ved at forestille sig selv i et almindeligt 8.00-16.00 job, når han er 27 år.

Stine ser en alternativ fremtid foran sig. Hun er kom- met ind på en ny, intensiv version af HA Almen, der kræver så meget studietid, at hun frarådes at tage et job ved siden af. Stine er indstillet på at forfølge bache- loren på tre intensive år og ser frem til de projekter og praktikophold i virksomheder, som er en integreret del af undervisningen.

Stine får en bachelor som 22-årig. Hun ved, at universitetet tilbyder professionel hjælp til at finde et job, når hun er færdig. Stine og den virksomhed, der ansætter hende, ønsker endda, at hun vender tilbage til studier- ne senerehen for at tage en deltids cand.merc. – måske

allerede efter to år, for denne videreuddannelse indgår på en naturlig måde i virksomhedens videreudvikling af medarbejderen. Som 27-årig har Stine der- med en bachelor, fire års arbejdserfaring og en cand.merc. For Stine er videre- uddannelse helt naturligt.

Klar efter tre år: Dette valg findes ikke i dag, men på CBS arbejder vi på at give de unge studerende begge karri- ereveje. Som et første skridt udbyder CBS til efteråret bachelorprogrammet EngAGE (Engaged Applied Global Education), og de første studerende bliver udvalgt blandt unge på det meget attraktive internationale business (IB)-program. Udvælgelsen sker sammen med de delta- gende virksomheder, som på de efterfølgende semestre stiller projekter og virksomhedspraktik til rådighed.

Ideen er, at de studerende skal i relevant interaktion med virksomhederne fra starten af deres uddannelse, og virksomhederne skal være med til at forme uddan- nelsesforløbet – i et tæt partnerskab med CBS. Alle skal også i løbet af de tre år i lønnet virksomhedspraktik i et semester. Vi lægger vægt på, at det er en global uddannelse, og derfor vil der også være samarbejde med udenlandske universiteter og projekter for internatio- nale virksomheder.

Målet er klart: Bachelorer, der er klar til arbejdsmar- kedet efter tre år. Det er en fordel for virksomhederne, der kommer til at mangle højtuddannede, men det er også en fordel for de studerende, der kan koncentrere sig mere om deres karriere, når de er 22-23 år.

Det handler om et avanceret læringsforløb med teori og praktik integreret på en måde, vi savner i dag. Det handler om engaged learning.

Den femårige kandidatuddannelse skal fortsat bestå, men på CBS ønsker vi at åbne for den 2. vej.

Den globale virkelighed kræver mere fleksible ud- dannelser, som gør os i stand til at imødekomme den internationale efterspørgsel og sikre os en andel på det globale marked. Kun derved bliver vi konkurrencedyg- tige på det internationale uddannelsesmarked.

Som studielederen gennem mange år på Københavns Universitet, Jakob Lange engang sagde: ”Hvorfor tage en uddannelse og få råd til en brugt bil, når du bliver 30, hvis du kan tage et arbejde og få råd til at stifte familie og købe bil, når du er 20?”.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s