Driving Volvo to China

To meet the mainly negative reactions in Denmark about the purchase of Volvo Cars by Chinese company Geely in April 2010, in this column I reflect over the bright side of of this acquisition and the bigger picture perspective.

16. APRIL – 22. APRIL 2010 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Volvo-salg med store muligheder

Tilsyneladende beundrer kineserne den nordiske velfærdsmodel. Det burde også være en chance for Danmark.

Kinesiske Geely har netop købt den svenske industrielle kronjuvel Volvo Personbiler af Ford for ca. 15 mil- liarder svenske kroner, og samtidig fik større svenske virksomheder or- drer fra Kina for mere end 13 mil- liarder svenske kroner. På samme dag. Ikke dårligt. Men købet har ikke efterladt broder- folket uberørt. Jeg er opvokset i en familie, som for- brugte 35 nye Volvo-biler, og min familie er ikke unik. Når Volvo-koncernen solgte Volvo Personbiler til Ford for et tiår siden, var en del Volvo-direktører meget uro- lige for, at en mindre revolution skulle bryde ud i det svenske folkehjem. Men det gik fint. Da handlede det om velkendte Ford og det beundrede USA.

Men nu handler det om det ukendte Geely og det gamle kommunistiske Kina. Præcis som sidst er der risici og muligheder. Præcis som sidst anser mange den svenske regering (der har godkendt handlen) for at være blåøjede idioter, og andre ser en gennemtænkt strategi for fornyet industriel udvikling i lille Sverige.

Risikoen er, at opkøbet mislykkes, for det gør de allerfleste virksomhedsopkøb, især når det går over store kultu- relle grænser. Strategien lyder fin, men det handler ofte om personlig prestige og national forfængelighed.

Chancen er, at svenskerne og kineserne kommer til at respektere og acceptere forskelligheder- ne i national-, virksomheds- og teknikkultur og lære af hverandre. Med andre ord: som det faktisk er tænkt. I mine øjne har Volvo-Geely meget større chancer for fremgang end Saab-Spyker.

Den svenske model: Lad os se på det større billede. Sve- riges befolkning er 0,7 procent af Kinas befolkning. I Kina findes der 170 byer med over en million indbyg- gere, og i Sverige findes der én. Den normale størrelse på en tv-plasmaskærm i en kinesisk by er 42 tommer mod 40-42 tommer i Sverige. Hvad har et lille bitte land som Sverige at tilbyde Kina?

Ericsson skrev i sidste uge kontrakt med den kinesi- ske stat for 13 milliarder kr. Samtidig underskrev den kinesiske vicepræsident i Stockholm en aftale om at ud- bygge samarbejdet med Sverige inden for miljøteknik, virksomhedernes sociale ansvar og at give støtte til at opmuntre forretning mellem svenske og kinesiske små virksomheder.

I de resolutioner, som blev underskrevet på aller- højeste niveau, ser det ud, som om kinesiske ledere beundrer den svenske model for, hvordan man balan- cerer økonomisk og social udvikling, svensk teknisk uddannelse, svensk miljøteknik og især svensk grøn teknik samt svenske kundskaber og praksis inden for virksomhedernes sociale ansvar (CSR).

Ford får ca. 15 milliarder kroner for Volvo Personbi- ler af Geely. Svensk industri fik umiddelbart lige så me- get i ordrer fra Kina. Sverige fik et reelt skridt fremad i kampen om at have kernekompetencer inden for mil- jøteknik, CSR og den nordiske velfærdsmodel.

I Danmark har vi næsten kun hørt historien om det hæderkronede svenske Volvo-imperiums fald og intet om de ovenover skitserede muligheder, der er fulgt i kølvandet. I virkeligheden lidt pudsigt, for er det ikke netop disse områder, som er vigtige for Danmark?

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s