A Scandinavian model with Chinese charecteristics

In  spring 2010 I visited the Chinese Communist Party’s own elite school outside Beijing, dedicated to educate the party’s elite people running provinces, cities and public institutions and companies. The questions I was asked by the top people there let me to believe that the  leaders of China pays a real interest in the Scandinavian welfare model and are using some version of it as a source of inspiration. In this column I reflect over and this possibility.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 14. MAJ – 20. MAJ 2010

Dr. Johan Roos

En kinesisk skandinavisk model?

Den kinesiske elites beslutningstagnings-kultur er vidt forskellig fra vores, men hvis vi inviterer til dialog, så kommer de kinesiske ledere til os.

Da jeg første gang besøgte Kina i 1985, så jeg de første spæde tegn på, hvad der ville ske i fremtiden. Tusindvis af kinesere iklædt Mao- jakkesæt cyklede langs Chang An Avenue, men i det rige, hvor al pri- vat virksomhed kun få år tidligere var forbudt, havde enkelte iværksættere allerede etableret sig som cykelsmede.

Der er sket en enorm forvandling siden. Kina styres i dag ud fra en mere pragmatisk, rød ideologi kaldet so- cialisme med kinesiske karakteristika.

Med forvandlingen er Kina rykket tættere og tættere på førstepladsen, når det kommer til økonomi og politik, og det kræver en helt anden form for ledelse end den hid- tidige. Så hvordan uddanner Kina i dag den diktatoriske overklasse, herunder borgmestre, ministre, vicemini- stre og chefer for statsejede virksomheder?

Eliteskoler: Kina har etableret et partiskolesystem, der inkluderer det nationale og kommunale plan samt pro- vinserne og regionerne. De højst rangerende embedsmænd bruger re- gelmæssigt 2-12 måneder på elite- skolen Central Committee Party School i yderkan- ten af Beijing. Der er altid omkring 1.600 deltagere på campus, og nog- le observatører hævder, at Central Committee Party Schools’ rektor meget vel kan blive Kinas næste præsident.

Ved første øjekast ligner skolen for Kinas kommuni- stiske elite de executive-uddannelser, som udbydes af de bedste business schools i USA og Europa. Indoktri- neringen af en stærk ideologi ligner også den opskrift på succes, som vestlige virksomheder har anvendt. Fæno- menet blev beskrevet som ”kultagtige kulturer” i best- selleren “Built to Last” fra midten af 1990’erne.

Ser man nærmere på partiskolens livslange læring, vedbliver der dog at være et ying-yang-forhold mellem den unge, dogmatiske kommunisme og den menneske- kærlige konfucianisme, der har været en del af Kinas kultur i årtusinder.

Fra vores demokratiske perspektiv ligger det kinesiske generalieblad i forhold til menneskerettigheder som en skygge over Kungfutses ideologi om velgørende le- delse. De kinesiske lederes fælles beslutningstagnings- kultur virker meget forskellig fra den individualistiske, maskuline ledelse, der er at finde i mange organisatio- ner i Vesten. Så hvad kan vi lære af hinanden?

Nødvendig dialog: For nylig mødtes jeg med nogle af le- derne fra den øverste partiskole, og det står klart for mig, at på trods af den succesrige, økonomiske model, så er den kinesiske elite fortsat villig til at lære af re- sten af verden.

Nogle ledere synes, at den skandinaviske velfærds- model er særligt fascinerende, og jeg har på fornemmelsen, at vi i fremtiden vil se eksperimenter med en skandinavisk model tilsat kinesiske karakteristika – for- håbentlig med vægt på de skandinaviske traditioner for åbenhed, demokrati og menneskerettigheder.

På CBS har vi en lang tradition for asiatiske studier, og som et af de danske universiteter er vi blevet bedt om at være en del af det danske universitetsprojekt i Beijing. Alligevel samarbejder vi også med partiskolen om social udvikling, fordi vi på den måde får den kinesiske elite til Danmark.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s